Back to top

Simple API for accessing and modifying word relationships for the thesaurus found at http://tezaver.betoo.si.

Words 

Resources for words.

Resources 

Get words list
/api/v1/words{?query}
 • query (string, optional) - filter results by word

You will always receive a paginated result. All the words are kept inside the data property.

 • Response  200
 • Headers
  Content-Type: application/json
  Body
  {
    per_page: 50,
    current_page: 1,
    next_page_url: null,
    prev_page_url: null,
    from: 1,
    to: 46,
    data: [
      {
        id: 83725,
        word: "velik",
        pronunciation: "vêlik",
        tags: "pridevnik, pridevniška raba: samoški spol, narečno",
        definitions: "ki dosega visoko stopnjo glede na razsežnost, majhen: glede na merljivo količino: glede na število sestavnih enot: glede na dolžino: glede na trajanje: glede na možni razpon: glede na čas življenja: glede na svojo glavno, bistveno značilnost: glede na intenzivnost, učinek: glede na razsežnost in delovanje ali dejavnost: glede na pomembnost: ki izraža razsežnost: véliki:",
        link: "http://tezaver.dev/beseda/velik",
        synonyms: [],
        antonyms: [
          {
            id: 33055,
            word: "majhen",
            pronunciation: "májhen",
            tags: "pridevnik, pridevniška raba: prislov, prislovna raba, narečno: samoški spol, narečno",
            definitions: "ki dosega nizko stopnjo glede na razsežnost, velik: glede na merljivo količino: glede na število sestavnih enot: glede na dolžino: glede na trajanje: glede na možni razpon: glede na čas življenja: glede na svojo glavno, bistveno značilnost: glede na intenzivnost, učinek: glede na razsežnost in delovanje ali dejavnost: glede na pomembnost: malo pomemben, nepomemben: slab, grd, ničvreden: malo: mali:",
            link: "http://tezaver.dev/beseda/majhen"
          }
        ]
      },
      {
        id: 83726,
        word: "velikan",
        pronunciation: "velikán",
        tags: "samostalnik moškega spola",
        definitions: "nenavadno veliko in močno, človeku podobno bitje: nenavadno velik in močen človek: kdor ima nadpovprečne uspehe pri svojem delu: zelo velik, gospodarsko pomemben objekt: kar je veliko sploh:",
        link: "http://tezaver.dev/beseda/velikan",
        synonyms: [],
        antonyms: []
      }
    ]
  }
  

Resources 

Get word
/api/v1/words/{id/word}
 • id/word (numeric/string) - id of the word, or the actual word string

You will always receive an array of results. That’s because the slovenian language can have multiple words/meanings for each word string.

 • Response  200
 • Headers
  Content-Type: application/json
  Body
  [
    {
      id: 4223,
      word: "bliščava",
      pronunciation: "bliščáva",
      tags: "samostalnik ženskega spola",
      definitions: "bleščava:",
      link: "http://tezaver.dev/beseda/bli%C5%A1%C4%8Dava",
      synonyms: [],
      antonyms: []
    }
  ] 
  

Synonyms 

Resources for synonyms.

Resources 

Get synonyms list
/api/v1/synonyms

You will always receive a paginated result. All the linked words are kept inside the data property. All the word links are doubled, meaning that for every synonym there is going to be two entries.

 • Response  200
 • Headers
  Content-Type: application/json
  Body
  {
    per_page: 50,
    current_page: 1,
    next_page_url: null,
    prev_page_url: null,
    from: 1,
    to: 46,
    data: [
      {
        relationship_type: "synonym",
        created_at: "2015-05-12 10:00:00",
        updated_at: "2015-05-12 10:00:00",
        word: {
          id: 12,
          word: "abc",
          pronunciation: "abc",
          tags: "",
          definitions: "ustaljeno zaporedje črk v kaki pisavi, zlasti v latinici; abeceda: začetno, osnovno znanje:",
          link: "http://tezaver.dev/beseda/abc"
        },
        linked_word: {
          id: 22,
          word: "abece",
          pronunciation: "abece",
          tags: "sopomenka",
          definitions: "",
          link: "http://tezaver.dev/beseda/abece"
        }
      }
    ]
  }
  

Antonyms 

Resources for antonyms.

Resources 

Get antonyms list
/api/v1/antonyms

You will always receive a paginated result. All the linked words are kept inside the data property. All the word links are doubled, meaning that for every antonym there is going to be two entries.

 • Response  200
 • Headers
  Content-Type: application/json
  Body
  {
    per_page: 50,
    current_page: 1,
    next_page_url: null,
    prev_page_url: null,
    from: 1,
    to: 46,
    data: [
      {
        relationship_type: "antonym",
        created_at: "2015-05-23 10:13:59",
        updated_at: "2015-05-23 10:13:59",
        word: {
          id: 916,
          word: "altruističen",
          pronunciation: "altruístičen",
          tags: "pridevnik, pridevniška raba",
          definitions: "poln altruizma, nesebičen:",
          link: "http://tezaver.dev/beseda/altruisti%C4%8Den"
        },
          linked_word: {
          id: 13645,
          word: "egoističen",
          pronunciation: "egoístičen",
          tags: "pridevnik, pridevniška raba: prislov, prislovna raba",
          definitions: "ki upošteva samo svoje koristi, sebičen:",
          link: "http://tezaver.dev/beseda/egoisti%C4%8Den"
        }
      }
    ]
  } 
  

Word relationships 

Resources for word relationships (synonyms, antonyms).

Resources 

Store a relationship
/api/v1/word-relationships

When storing a relationship use type = 1 for syonyms and type = 2 for antonyms.

 • Request  JSON message
 • Headers
  Content-Type: application/json
  Body
  {
    "wordId": 5, 
    "linkedWordId": 423, 
    "type":1
  }
  
  
 • Response  200
 • Headers
  Content-Type: application/json
  Body
  {
    "status": "success"
  }
  
 • Response  422
 • Headers
  Content-Type: application/json
  Body
  {
    "wordId": [
      "The word id field is required."
    ],
    "linkedWordId": [
      "The linked word id field is required."
    ],
    "type": [
      "The type field is required."
    ]
  }
  

Resources 

Delete a relationship
/api/v1/word-relationships/delete

When deleting a relationship use type = 1 for syonyms and type = 2 for antonyms.

 • Request  JSON message
 • Headers
  Content-Type: application/json
  Body
  {
    "wordId": 5, 
    "linkedWordId": 423, 
    "type":1
  }
  
  
 • Response  200
 • Headers
  Content-Type: application/json
  Body
  {
    "status": "success"
  }
  
 • Response  422
 • Headers
  Content-Type: application/json
  Body
  {
    "wordId": [
      "The word id field is required."
    ],
    "linkedWordId": [
      "The linked word id field is required."
    ],
    "type": [
      "The type field is required."
    ]
  }
  

Statistics 

Resources for statistics about thesaurus.

Resources 

Get stats
/api/v1/stats
 • Response  200
 • Headers
  Content-Type: application/json
  Body
  {
    "synonym_count": 1027,
    "antonym_count": 67,
    "last_synonyms": [
      {
        "relationship_type": "synonym",
        "created_at": "2015-06-18 07:48:19",
        "updated_at": "2015-06-18 07:48:19",
        "word": {
          "id": 83711,
          "word": "veličasten",
          "pronunciation": "veličásten",
          "tags": "pridevnik, pridevniška raba: prislov, prislovna raba",
          "definitions": "ki vzbuja pozornost, občudovanje zaradi velike razsežnosti: velikega števila: slovesnosti, zanosa: velike pomembnosti: ki se nanaša na kaj, kar zaradi določenih lastnosti vzbuja pozornost, občudovanje:",
          "link": "http://tezaver.dev/beseda/veli%C4%8Dasten"
      },
        "linked_word": {
          "id": 69213,
          "word": "sijajen",
          "pronunciation": "sijájen",
          "tags": "pridevnik, pridevniška raba: v povedni rabi",
          "definitions": "ki ima sijaj: ki ima zaželeno lastnost, kakovost v zelo veliki meri: glede na določene zahteve zelo uspešen, učinkovit: ki ima veliko dobrih, pozitivnih lastnosti: ki v veliki meri izpolnjuje dolžnosti ali delovne zahteve: prislov od sijajen: izraža veliko navdušenje nad čim:",
          "link": "http://tezaver.dev/beseda/sijajen"
      }
    ]
    "last_antonyms": [
      {
        "relationship_type": "antonym",
        "created_at": "2015-06-19 21:33:07",
        "updated_at": "2015-06-19 21:33:07",
        "word": {
          "id": 3,
          "word": "a",
          "pronunciation": "à",
          "tags": "",
          "definitions": "za izražanje prodajne cene, po:",
          "link": "http://tezaver.dev/beseda/a"
        },
        "linked_word": {
          "id": 1,
          "word": "a",
          "pronunciation": "á",
          "tags": "m nesklonljiv(o): nesklonljivi prilastek",
          "definitions": "prva črka slovenske abecede: samoglasnik, ki ga ta črka zaznamuje: prvi po vrsti:",
          "link": "http://tezaver.dev/beseda/a"
        }
      }
    ]
  }

Generated by aglio on 21 Jun 2015